Egységben a sokféleség.


Kamarai regisztráció 2014-ben és tagdíj

Minden gazdasági szervezetnek kötelessége a kamarai nyilvántartásba vétel kezdeményezése. Azonban nem mindegy, hogy kamarai regisztrációról, vagy kamarai tagságról van szó. Míg a legelső csak regisztrációt jelent, addig az utóbbi által taggá is válik a szervezet, ....

KFT törzstőke emelés új ptk. szerint

Mivel a KFT törzstőke emelés 2014-2015 évre vonatkozóan nem lesz kötelezően végrehajtandó, a vállalkozásoknak lesz egy kis idejük, hogy a nagy összegű különbözetet előteremtsék. Akkor viszont, amikor megtörténik esetleg, hogy a végső határidőre sem áll ....

Őstermelői igazolvány kiváltása, igénylésének menete

Az egyik legfontosabb változtatás az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatban, hogy egy év helyett, három évig lesz érvényben. Nem csak ez fog változni, hozzá jön az is, hogy az értékesítési betétlapot szintén három évig lehet kikérni. Az ....

Egyéni vállalkozó adó és járulékfizetése 2015-ben

Az egyéni járulékok mértéke 10% nyugdíjjárulékból vagy 10% magánnyugdíj-pénztári tagdíjból tevődik össze. Ezeket közvetlenül az adott pénztárba kell befizetni és bevallani a vállalkozónak. Az egyéni járulékok az alábbiakból tevődnek össze: 4% természetbeni egészségbiztosítási járulék 3% pénzbeni egészségbiztosítási ....

A vállalkozás üzleti terve

Ha olyan dologba kezdünk, amely során valamit elkészítünk, létrehozunk, vagy akár építünk, akkor arról általában üzleti tervet kell készítenünk. Az üzleti tervben ismertetjük leendő vagy már meglévő vállalkozásunkat. Valamint még ismertetjük azt is, hogy milyen célokat szeretnénk elérni, ....

A webáruház indításának feltételei

Webáruház indításához szükséges valamilyen gazdasági forma megléte. Az interneten való kereskedés nem mentesít senkit az adófizetés és egyéb vállalkozáshoz kapcsolódó kötelezettségek alól, tehát mindenféleképp számlaképesnek kell lennünk! A cég tevékenység körében a 4791 – csomagküldő ....

Egyéni vállalkozás indítása Ausztriában

Iparűzési jogosultság megszerzése: Az iparengedély kiadásának szakmai feltételeit a vállalkozónak személyesen kell teljesítenie, de ha ez nem áll módjában kinevezhet egy, az iparűzési törvény előírásainak megfelelő ügyvezetőt, akinek a vállalkozásánál kell dolgoznia minimum a a heti ....

Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

Az egyéni vállalkozásról szóló törvény 2010.01.01-től hatályos változata jelentős változást hozott. Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének időtartama 1 hónaptól, 5 évig tarthat. Első lépésben az egyéni vállalkozónak az egyéni vállalkozói tevékenységének szünetelését be kell jelenteni elektronikus ....
©2019 Euvonal.hu – Euvonal. Minden jog fenntartva.